Persberichten Groen

Staking NMBS: Reizigers zijn bondgenoot, geen pasmunt

Tot 12 dagen spoorstakingen zijn aangevraagd door verschillende vakbonden. Groen Kamerlid Stefaan Van Hecke roept minister van Mobiliteit Bellot (MR) en NMBS CEO Sophie Dutordoir op tot actie. “De pendelaars zijn geen pasmunt om een sociaal conflict mee uit te vechten, maar zijn bondgenoot van een klantvriendelijke, stipte en betrouwbare NMBS. De minister moet tussen beide komen en mee een oplossing zoeken voor het sociaal conflict.”

Kernenergie is het probleem, niet de oplossing

Sinds gisterenavond produceert de kerncentrale van Doel in zijn geheel geen elektriciteit, na het automatisch stilvallen van Doel 4. “De kernuitstap is gewoon aan het gebeuren”, stelt Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. “Doel produceert helemaal niets, maar het licht brandt wel. Laat ons die versleten kerncentrales nu definitief sluiten, zodat de markt vrijkomt voor propere alternatieven. Voor onze energiezekerheid zijn de kerncentrales niet de oplossing, maar het probleem.” Groen roept de regeringen op om kristalhelder te zijn over het energiepact en de kernuitstap in 2025.

Groen wil strengere regelgeving voor dierenwelzijn in slachthuizen

Groen vindt het goed dat de situatie in de Vlaamse slachthuizen eindelijk wordt doorgelicht. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel werk is om het dierenwelzijn in de slachthuizen te verhogen. "Nu is het tijd voor concrete actie. De vele aanbevelingen van het rapport moeten meteen worden toegepast. We vragen minister Weyts prioritair in te zetten op een betere bedwelming van dieren, een korter en diervriendelijk transport van levende dieren, een onafhankelijke positie van dierenartsen, automatische camera’s, opleiding van medewerkers en een betere infrastructuur voor de dieren", stelt Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen. Vanuit het Vlaams parlement wil Groen elke decretale aanpassing steunen die het dierenwelzijn ten goede komt.

Hard optreden tegen uitbuiting in ouderenzorg

Groen reageert geschokt op de onthutsende verhalen uit de ouderenzorg die vandaag werden gepubliceerd door Knack. Het weekblad toont met een uitgebreid onderzoek aan dat de ouderenzorg een lucratieve speeltuin is voor arbeidsmarktfraudeurs. “Ouderenzorg is een kerntaak van de Vlaamse overheid, die mag niet toelaten dat er schimmige bedrijven zijn die werknemers uitbuiten op kap van zorgbehoevende ouderen. We verwachten een hard optreden tegen dit soort arbeidsmarktfraude, maar ook maatregelen op lange termijn”, stelt Elke Van den Brandt, Vlaams Parlementslid voor Groen. Groen vraagt minister Jo Vandeurzen (CD&V) om een grondig onderzoek in te stellen naar deze praktijken.

Gebroken beloftes van Michel en Bourgeois

Heel wat verkiezingsbeloftes sneuvelden onmiddellijk bij het sluiten van het regeerakkoord. 4 jaar later en exact 1 jaar voor de verkiezingen blijven ook heel wat regeerbeloftes dode letter. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: “Groen staat voor een ander, een menselijker, eerlijker en gezonder beleid. Maar beloftes moeten wel worden nagekomen. Op 10 essentiële punten respecteren de regeringen hun contract met de burger, het regeerakkoord, niet. En het is de burger die daarvan de dupe is: het uitblijven van het energiepact maakt de energiefactuur duurder, de gewone burger en niet de superrijken dragen nog steeds de zwaarste lasten, de wachtlijsten blijven even lang en het groen in onze omgeving verdwijnt.”

Overlijden Marjet Van Puymbroeck

Groen meldt met droefheid het overlijden van Marjet Van Puymbroeck. Marjet stierf deze week op 97-jarige leeftijd. Wij koesteren de mooie herinneringen en zijn dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze groene partij.

Marjet is een pionier van de groene beweging in Vlaanderen. In 1981, op zestigjarige leeftijd, werd Marjet verkozen tot allereerste senator voor Agalev. Bovendien was zij gemeenteraadslid in Antwerpen van 1982 tot 1990 en zij zetelde ook in de Vlaamse Raad, de voorloper van het huidige Vlaams Parlement. Marjet benadrukte steeds dat Agalev, ook in de begindagen, 'meer dan een milieupartijtje was'. In haar tussenkomsten in de Senaat had ze het over thema’s als armoede, economie en financiën.

Marjet kreeg van politieke mede- en tegenstanders veel waardering voor haar menselijke aanpak. Zij was en blijft een inspiratie voor vele beginnende politici en bleef de ontwikkelingen van Groen op de voet volgen. Daarom bracht een delegatie van Jong Groen samen met GroenPlus haar voor haar 95ste verjaardag nog een bezoek.

Wij leven mee met haar familie en vrienden. De afscheidsviering voor Marjet Van Puymbroeck vindt plaats op zaterdag 2 juni 11u in kerk Sint-Antonius, Brasschaat-Centrum (Armand Reusensplein , 2930 Brasschaat). Online condoleren kan hier: https://condoleances.sereni.be/dossier/marjetvanpuymbroeck#condoleren

Doden in Gaza: "Geweld met nationale stem veroordelen"

Vandaag zijn bij protestdemonstraties in Gaza tegen de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem al minstens 41 mensen om het leven gekomen, en al meer dan 900 gewonden gevallen. Groen is verbijsterd over het dodelijke geweld en roept de Belgische en Europese autoriteiten op om een duidelijk signaal te sturen. “70 jaar Israël wordt op die manier wel heel wrang gevierd. Terwijl een internationaal gezelschap de opening van de Amerikaanse ambassade viert, worden Palestijnen met scherp beschoten tijdens protestdemonstraties. We verwachten dat België en Europa dit ondubbelzinnig veroordelen”, stelt Wouter De Vriendt, kamerlid Groen.

"Ook in verkiezingsjaar moet er gewerkt worden"

“België kan zich geen verloren jaar permitteren. Premier Charles Michel mag niet laten gebeuren dat er een heel jaar niets meer wordt beslist.” Zo reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo op de uitspraken van Bart De Wever in Terzake. De Wever zegt openlijk dat de fut eruit is: "Er zit geen dash meer op deze regering." “De Wever kruipt weer in de rol van commentator, terwijl hij zelf mee verantwoordelijk is om dit land te doen draaien. Ook zijn uitleg over de gebroken beloftes van N-VA was ontzettend zwak”, stelt Calvo vast.

Europese meerjarenbegroting gaat goede richting op, maar mist echte ambitie

Jean-Claude Juncker en Günther Oettinger, respectievelijk voorzitter van de Europese Commissie en Begrotingscommissaris, stelden vandaag de Commissievoorstellen voor de Europese meerjarenbegroting vanaf 2021 voor. Groen is positief over de richting, maar vindt de Europese Commissie te voorzichtig in haar ambities om de Europese Unie echt te moderniseren.

De Block toont zich nog maar eens minister van de farma-industrie

Uit een artikel van De Standaard blijkt dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) sleutelt aan het principe van volumekorting voor geneesmiddelen, in het voordeel van de farma-industrie. Net als de ziekenfondsen vindt ook Groen dat de minister hier aan de verkeerde kant staat: “Alle sectoren van gezondheidszorg moeten besparen, behalve de multinationals van de farma-industrie. Er is geen geld voor geestelijke gezondheidszorg, de patiënt betaalt hogere remgelden, maar dit soort cadeautjes zijn wel mogelijk. Minister De Block kiest nog maar eens de verkeerde kant”, stelt Anne Dedry, kamerlid Groen.

Groen vraagt blijvende aandacht voor situatie van Djalali

Twee jaar geleden werd de Zweeds-Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali gearresteerd en gevangen genomen door de Iraanse overheid, nadat hij beschuldigd werd van spionage. Na een schijnproces werd hij ter dood veroordeeld. Intussen wordt Djalali al twee jaar aan zijn lot overgelaten. Groen verwacht dat de Belgische regering de druk op Iran verhoogt: “We roepen de Belgische regering op om zijn situatie te blijven aankaarten in alle contacten met Iraanse vertegenwoordigers. Djalali heeft recht op een eerlijk proces, en contact met familie en hulporganisaties. België moet daar actief voor blijven pleiten”, stellen Petra De Sutter, senator en lid van de Raad van Europa Groen en Wouter De Vriendt, kamerlid Groen.

Groen stelt keuzes van Agentschap Wegen en Verkeer in vraag

Gisterenavond raakte bekend dat het Agentschap Wegen en Verkeer massaal bomen kapt langs onze wegen om te vermijden dat transmigranten zich kunnen verstoppen. Een totaal absurde en onrespectvolle uitleg voor een veel breder probleem. Het Agentschap Wegen en Verkeer hakt er namelijk ook lustig op los als er van transmigranten geen sprake is, dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor Groen Bart Caron opvroeg bij bevoegd minister Ben Weyts.

“De afgelopen drie jaar is er naast onze Vlaamse gewest- en waterwegen 495 ha bomen verdwenen. Dat betekent 45 keer het Essersbos. Of maar liefst 1000 voetbalvelden,” aldus Bart Caron.

Op de vraag waarom Weyts fors de kap zet in de bomen langs onze wegen, kreeg Caron geen antwoord. Evenmin is duidelijk wat er met het gekapte hout gebeurt. Voor Caron is deze stijging dan ook onbegrijpelijk. “Bomen zijn de stofzuigers van de lucht. In tijden waarin de luchtverontreiniging ongekende proporties aanneemt, is het onbegrijpelijk dat er zo veel gekapt wordt langs onze wegen. Er is gewoon geen goede verklaring. Verkeersveiligheid alleen kan een dergelijke stijging niet verklaren: daarvoor worden er te veel bomen gerooid, vaak ook op onlogische plaatsen zoals de binnenkant van klaverbladen en bomen op tientallen meters van de rijweg. Geen enkele auto die het zou klaarspelen om tegen die bomen te knallen. Ook langs de waterwegen wordt lustig gekapt, alsof schepen uit de bocht gaan vliegen tegen een boom. De boodschap waar AWV gisteren mee kwam over de transmigranten, kan ook geen verklaring zijn voor deze kaalslag. Kortom: het is totaal onduidelijk waarom er op bepaalde plaatsen gekapt wordt en waarom er zo veel meer gekapt moet worden dan vroeger.”

Wat wel duidelijk is, is dat de kap negatieve gevolgen heeft. Niet alleen voor de toenemende luchtvervuiling, maar ook voor de biodiversiteit is dit een probleem. Ook voor vogels die op dit moment in broedseizoen zitten is dit een regelrechte aanslag.

Groen vraagt Weyts om de keuzes van AWV dringend kritisch tegen het daglicht te houden en bij te sturen.

Groen maakt ‘Geluk’ inzet van verkiezingen

“Wat maakt jou gelukkig in je buurt?” Met die vraag opent Groen de campagne voor de lokale verkiezingen. Op een druk bijgewoonde campagne meetup sprak Groen-voorzitster Meyrem Almaci voor honderden campaigners. “Voor Groen staat het geluk van de mensen centraal. Het groot buurtonderzoek toont aan dat de Vlaming snakt naar minder verkeersdrukte, meer groen, betaalbaar wonen en een aangename en veilig buurt. Dat is de inzet voor Groen.”

“Geluk is een universeel streven en tegelijkertijd het meest individuele wat er bestaat, omdat het voor iedereen anders is. Maar er zijn wel een paar grote gemene delers,” stelt Almaci. “Basisvoorwaarden die iedereen een garantie bieden op een gelukkiger leven. Daarom werkt Groen aan een menselijke, eerlijke en gezonder buurt.”

Meer dan de helft van de Vlamingen en Brusselaars durft zijn kind van tien niet alleen te laten fietsen in de eigen buurt. Ze snakken naar een veiligere omgeving, met minder verkeer. In Gent is het circulatieplan een groot succes: een autoluwe binnenstad, veiliger verkeer, gezondere lucht. Almaci: “We hebben de stad terug gegeven aan haar inwoners. En ze nemen het met open armen aan. Als het aan ons ligt, hoeft geen enkele ouder nog bang te zijn om zijn kind naar school te laten fietsen. We pakken de onveiligheid en de luchtvervuiling grondig aan. Want Groen maakt gelukkig.”

De helft van de Vlamingen snakt naar meer bos en groen. “Dat is exact wat wij samen met jullie voor strijden. En dat doen we al. In verschillende steden en gemeenten zorgen we nu al voor de vergroening van de openbare ruimte. Als het van ons af hangt, krijgt elke Vlaming en Brusselaar gegarandeerd een bos op maximum 5 kilometer van zijn woonplaats en behouden we in de landelijke gemeenten de open ruimte. Want Groen maakt gelukkig.

Uit onderzoek blijkt ook dat de helft van de Vlamingen ontevreden is over de hoge woningprijzen. Ze hebben nood aan meer financiële ademruimte, aan betaalbare woningen. We zetten in op verbonden buurten waar mensen elkaar kennen, met een bruisende lokale economie en waar een betaalbare woning geen verre droom is maar een recht van iedereen. Want Groen maakt gelukkig.

De campagne meetup luidt ook het startschot van een grote deur aan deur campagne. “Onze campagne is niet gebouwd op dure advertenties of goedkope slogans maar wel op de overtuiging en de inzet van duizenden doeners die samen met Groen kiezen voor een menselijkere, eerlijkere, gezondere buurt. In heel het land trekken duizenden doeners de straat op met een flyer gedrukt op bloemzaadpapier met de centrale vraag: “Wat maakt jou gelukkig in je buurt?”

Het buurtonderzoek is uitgevoerd door IVOX bij 1000 Vlamingen en Nederlandstalige Brusselaars in de periode tussen 29 maart 2018 en 4 april 2018 in opdracht van Groen. Foutenmarge bedraagt 3,02%.

Deze regering sluit de ogen voor handel met schurkenstaten

Volgens het weekblad Knack vervolgt de douane drie Vlaamse bedrijven voor de correctionele rechtbank van Antwerpen omdat ze niet de juiste vergunningen hebben voorgelegd bij de export van chemische producten naar Syrië. Een aantal van deze producten worden gebruikt bij de aanmaak van chemische wapens. “Hoe is dit kunnen gebeuren? Gaan onze diensten dan zo laks om met die controles? Hoe kan het dat de regering de ogen sluit voor handel met schurkenstaten als Syrië? Ik verwacht tekst en uitleg van de regering hierover”, stelt Wouter De Vriendt, kamerlid Groen. Groen vraagt dat de regering een plan van aanpak uitwerkt om handel met dictatoriale regimes en terroristen uit te sluiten.

Bombardementen alleen brengen vrede niet dichterbij

Vanochtend voerde een coalitie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een reeks bombardementen uit in Syrië, als vergelding voor het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger, en als waarschuwingssignaal richting Rusland. Ook Groen veroordeelt het gebruik van chemische wapens, maar bombardementen alleen zullen geen vrede veroorzaken in Syrië. “Wij kijken met afschuw maar de herhaaldelijke en blijvende inzet van de meest gruwelijke vormen van oorlogsvoering die steeds opnieuw meedogenloos en doelgericht op gewone burgers worden losgelaten. Na zeven jaar en een dodentol van honderdduizenden is elke keer opnieuw duidelijk geworden dat je er nood is aan een echte diplomatieke strategie. Bombardementen en spierballengerol brengen vrede niet dichterbij, maar zorgen voor een verder escalatie. De enige weg nu is eindelijk echte diplomatieke gesprekken richting vrede. Dat is nu prioriteit”, stellen Meyrem Almaci en Wouter De Vriendt, kamerleden van Groen.

N-VA ontloopt verantwoordelijkheid met harde demarche

N-VA wil leerlingen weer sneller naar het buitengewoon onderwijs sturen, omdat we ze niet meer zouden kunnen helpen in het gewoon onderwijs. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman: “Het gebrek aan ondersteuning en de structurele onderfinanciering in het basisonderwijs los je niet op door segregatie opnieuw in te voeren. N-VA ontloopt verantwoordelijkheid met harde demarche. Een steeds wijzigend beleid, met onvoldoende inzet van mensen en middelen, ondergraaft het draagvlak voor inclusief onderwijs. En dat is de verantwoordelijkheid van heel de regering.”

Basisonderwijs verdrinkt: Groen stelt vijf reddingsboeien voor

Ons basisonderwijs verdrinkt haast in de toenemende werkdruk en het nijpend tekort aan middelen, dat bleek vandaag opnieuw uit een reportage van PANO. Vlaams parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman: "Onderwijs is voor veel mensen een roeping, maar jammer genoeg geven steeds meer leerkrachten er vroegtijdig de brui aan door het gebrek aan werkzekerheid en de steeds hoger wordende werkdruk. Dat kan en dat moet dringend anders. Leerkrachten en directeurs worden vandaag veel te weinig gewaardeerd voor hetgeen ze doen. We mogen niet vergeten dat zij de toekomstige generatie opvoeden en vormen. Het wordt dringend tijd voor een heropwaardering van het basisonderwijs. In de publieke opinie, maar zeker ook in het beleid."

Dagvaarding Schauvliege: "Wanneer neemt minister haar verantwoordelijkheid?"

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wordt twee keer gedagvaard vanwege de slechte luchtkwaliteit, maar dat lijkt haar koud te laten. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman is teleurgesteld in de lauwe reactie van Schauvliege. “Als burgers een minister voor de rechter dagen, zou dat een wake-up call moeten zijn. Voor Schauvliege begint het dagelijkse realiteit te worden, en nog gaat er geen belletje rinkelen. Het wordt dringend tijd dat Schauvliege luistert naar wat er op straat leeft en eindelijk doet waarvoor ze verkozen is: een verantwoordelijk beleid voeren waar de mensen achter kunnen staan. In plaats daarvan blijft ze koppig beleidsbeslissingen nemen die ons leefmilieu niet of nauwelijks vooruit helpen en dwingt ze betrokken burgers om dan maar via de rechtbank hun gelijk te halen. Dat is intriest.” Meuleman verwijst hiermee naar andere rechtszaken waarin burgers beslissingen van Schauvliege aanklaagden: Essers, de Klimaatzaak, de leemontginning in Mater en Volkegem, …

Pagina's